අන්නාසි මිශ්‍ර ගෝවා සලාදය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ගෝවා ග්‍රෑම් 150 ක්
  • අන්නාසි ග්‍රෑම් 150 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු
  • සීනි
  • අඹරාගත් අබ ටිකක්
  • විනාකිරි මේස හැඳි 04 ක්
  • දෙහි යුෂ
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • ගෝවා කොළ සෝදා සිහින්ව ලියා ගන්න.අන්නාසි දිගට ගිනිකූරු හැඩයට කපා ගන්න.අමු මිරිස් සිහින් තීරු කපා ගන්න.මේවා හොඳින් කවලම් කර පැතලි දීසියක අසුරා ගන්න.ඊළඟට විනාකිරි, සීනි, අබ, ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු හා දෙහි යුෂ දමා උකු මිශ්‍රණයක් සාදා ගන්න.මෙම මිශ්‍රණය සලාදය මත වත්කර කෑමට ගැනීමට ආසන්නයේදී සකසා ගැනීම වඩාත් සුදුසුය.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!