අන්නාසි සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • තරමක් ඉදුණු අන්නාසි ගෙඩියක්
  • අමු ඉඟුරු පෙත්තක්
  • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
  • විනාකිරි කෝප්ප කාලක්
  • අබ තේ හැන්ඳක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු
  • ලුණු කුඩු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • අන්නාසි කැබලි කපා ගන්න.අබ, ඉඟුරු හා සුදු ලූණු විනාකිරෙන් අඹරා ගම්මිරිස් කුඩු හා ලුණු පදමට යොදා අන්නාසි කැබලි දමා මිශ්‍ර කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!