අන්නාසි සරුවත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • අන්නාසි ග්‍රෑම් 450 ක්
  • ටින් කිරි ටින් භාගයක්
  • වැනිලා අයිස් ක්‍රීම් ස්වල්පයක්
  • දෙහි
  • සීනි
  • වතුර

 

සාදන ක්‍රමය –

  • අන්නාසි කුඩා කැබලි වලට කපා වතුර දමා බ්ලෙන්ඩර් කර පෙරා ගන්න.ටින්කිරි, සීනි, දෙහි හා අන්නාසි සමඟ හොඳින් මිශ්‍ර කර නැවත බ්ලෙන්ඩර් කර ශීතකරණයේ තබන්න.බීමට පෙර වැනිලා අයිස් ක්‍රීම් බීම වීදුරුවට එක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!