අමු තුනපහ කුඩු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 500 ක්
  • මාදුරු ග්‍රෑම් 125 ක්
  • සූදුරු ග්‍රෑම් 150 ක්
  • උලුහාල් ග්‍රෑම් 10 ක්
  • කරදමුංගු හා කරාබුනැටි ග්‍රෑම් 02 බැගින්
  • කරපිංචා කොළ ඉති 10 ක්

 

 

සාදන ක්‍රමය –

  • සියල්ල සෝදා වේලා ගන්න. භාජනයක් ලිප තබා රත්වූ පසු සියල්ල දමා විනාඩි 05 ක් පමණ මද ගින්දරේ බැද හොඳින් කුඩු කරගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!