අමු හාල්මැස්සන් මිරිසට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අමු හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • අමු තුනපහ මේස හැන්ඳක්
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ගම්මිරිස් කුඩු ‍මේස හැඳි භාගයක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
 • තලාගත් ගොරකා කැබලි 02 ක්
 • රස අනුව ලුණු
 • වතුර

සාදන ක්‍රමය –

 • හාල්මැස්සන් සුද්ද කර හොඳින් සෝදා ගන්න.භාජනයකට හාල්මැස්සන්, කුරුඳු, රම්පෙ, කරපිංචා, කපාගත් අමු මිරිස්, සුදු ලූණු, ගම්මිරිස් කුඩු, අමු තුනපහ කුඩු, මිරිස් කුඩු, සුදු ලූණු සහ ලුණු දමා කවලම් කරන්න.එයට වතුර කෝප්ප 02 ක් දමා පදමට පිස ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!