අමු හාල්මැස්සන් ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අමු හාල්මැස්සෝ ග්‍රෑම් 500 යි
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • සුදුලූණූ බික් 02 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • අබ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • ඉඟුරු පෙත්තක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • තෙල් ටිකක්

සාදන ක්‍රමය –

 • පිලී යන ලෙස සෝදා ගත් හාල්මැස්සන් කහ කුඩු, ගම්මිරිස්, අබ සහ ලුණු දමා හොඳින් කවලම් කර ගන්න.ලූණු සිහින්ව ලියා අමු මිරිස් දිගටි හැඩයට කපා ගන්න.දැන් තෙල් ටිකක් ලිප තබා තලාගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණු, අමු මිරිස් දමා බැදෙන්නට හැර හාල්මැස්සන් ටික දමා වතුර තේ හමැදි 02 ක් කවලම් කර මද ගින්නේ තැම්බෙන්නට හරින්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!