අඹ අයිස් ක්‍රීම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කිරිපිටි වලින් සකසා ගත් කිරි වීදුරු 04 ක්
  • සීනි මේස හැඳි 03 ක්
  • කුඩාවට කපාගත් ඉදුණු අඹ මේස හැඳි 03 ක්
  • උණු වතුර කෝප් භාගයක්
  • ජෙලටින් මේස හැන්ඳක්
  • ශීතකළ වතුර වීදුරු 04 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කිරිපිටි ටික උණු වතුර ටිකකින් දියකර එයට ටිකෙන් ටික අයිස් වතුර එක් කරන්න.ජෙලටින්, උණු වතුර කෝප්ප භාගයක දිය කරන්න.දැන් කිරි හා ජෙලටින් එකට මිශ්‍ර කර සීනි හා අයිස් කැට දමා හොඳින් ගසන්න.ඉන්පසු අඹ මේස හැඳි කීපයද එක්කර ශීතකරණයේ විනාඩි 15 ක් තබන්න.ඉන්පසු පිටතට ගන්න.විනාඩි 15 න් 15 ට තෙවරක් මෙලෙස ගසා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!