අඹ චට්නි සමඟ ඉස්සන් බැදුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 500 යි
 • සෝයා සෝස් මේස හැදි 02 යි
 • අඹරාගත් ඉඟුරු මේස හැදි එක හමාරයි
 • අඹරාගත් සුදු ලූණු මේස හැදි 01 යි
 • ලෙමන් ඉස්ම මේස හැන්ඳයි
 • සීනි තේ හැදි එකහමාරයි
 • රෙඩ් පෙපර් ගෙඩි එකයි
 • පාස්ලි තේ හැදි දෙක තුනක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැදි එක හමාරක්
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ
 • ගම්මිරිස් රස අනුව
 • අඹ චට්නි අවශ්‍ය පමණ
 • තෙල්

සාදන ක්‍රමය –

 • ඉස්සන් පොතු හැර සෝදා ගන්න.ඉන්පසු අඹ චට්නි, පාස්ලි හා රෙඩ් පෙපර් හැර ඉතිරි සියල්ලම ඉස්සන් සමඟ එකට අනා අතගා පැය භාගයක් පමණ තබන්න.ඉන්පසු මෙය දැලක් මත තබා පුළුස්සා ගන්න.නැතහොත් නොගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න.ඉන්පසු ඉස්සන්ට අඹ චට්නි කවලම් කරන්න.රෙඩ් පෙපර් වලින් සරසා පාස්ලි ඉස පිලියෙළ කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!