අඹ පුඩිම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

කස්ටඩ් එක සඳහා –

  • කල්කිරි අඬු කෝප්ප 02 ක්
  • සීනි ග්‍රෑම් 125 ක්
  • වැනිලා තේ හැඳි භාගයක්
  • ජෙලටින් මේස හැන්ඳක්
  • උණු වතුර අඬු කෝප්ප භාගයක්

අඹ මිශ්‍රණය සඳහා –

  • ඉදුණු අඹ ගෙඩි 02 ක්
  • වතුර අඬු කෝප්ප තුන් කාලක්
  • සීනි මේස හැඳි 03 ක්

 

සාදන  ක්‍රමය –

කස්ටඩ් මිශ්‍රණය –

  • ජෙලටින් වලට උණු වතුර දමා දිය කර ගන්න.කිරි හා සීනි බඳුනකට දමා මිශ්‍ර කර ලිප තබා බුබුළු දමන විට දියකර ගත් ජෙලටින් එකතු කර එක් වරක් උතුරුවා ලිපෙන් බා ගන්න.හොඳින් නිවුනු පසු වැනිලා එකතු කර වෙනත් භාජනයකට දමා ශීතකරණයේ තබන්න.

අඹ මිශ්‍රණය –

  • අඹ වල පොතු හැර කැබලි කපා සාස්පානකට දමා සීනි හා වතුර එක්කර ලිප තබා තම්බා ගන්න.හිල් ලොකු දැලක් ගෙන මෙය පෙරා ගෙන පසෙක තබන්න.ඊළඟට දැල වෙනත් බඳුනක් මත තබා ඒ මත ඇති අඹ කැබලි පොඩි කර ගන්න. දැල මත ඉතිරි වන කෙඳි ඉවත් කර ගන්න.උණුවෙන් තිබියදීම එම සිරප් එකෙන් අඬු කෝප්ප භාගයක් ගෙන ජෙලටින් තේ හැඳි 02 ක් දමා දියකර අඹ පල්පයද එකතු කර මිශ්‍ර කර ගන්න.අඹ මිශ්‍රණය ද ශීතකරණයේ තබා සිසිල් වන්නට හරින්න.ඉන්පසු කස්ටඩ් හා අඹ මිශ්‍රණ දෙක පිටතට ගෙන වෙන වෙනම බීට් කරන්න.බෝල් එකක් ගෙන බීට් කරගත් කස්ටඩ් මිශ්‍රණයෙන් භාගයක් පතුලට දමා බීට් කරගත් අඹ මිශ්‍රණයෙන් 3/4 ක් දමන්න.ඉතිරි කස්ටඩ් භාගය අඹ මිශ්‍රණය මත දමා එය වසා ගන්න.ඉතිරි කරගත් අඹ මිශ්‍රණ කාල නොසලයකට දමා පුඩිම මතුපිට කැමති ආකාරයකට සරසා ගෙන ශීතකරණයේ දමන්න.

Wed, 12 Aug 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!