අඹ පුඩිම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ඇට හා පොතු ඉවත් කරගත් ඉදුණු අඹ කැබලි ග්‍රෑම් 500 ක්
  • කිරි මිලි ලීටර් 200 ක්
  • සීනි ග්‍රෑම් 150 ක්
  • ජෙලටින් ග්‍රෑම් 30 ක්
  • අයිස් කැට
  • උණු වතුර මිලි ලීටර් 200 ක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • ජෙලටින් හා සීනි උණු වතුරේ දිය කරගන්න.අඹ කැබලි හා අයිස් කැට ලික්විඩයිසරයකට දමා හොඳින් ගසා අඹ පියුරිය සාදා ගන්න.මෙම අඹ පියුරිය භාජනයකට දමා දිය කරගත් ජෙලටින් මිශ්‍රණය හා කිරි එකතු කර කූරු ගාන්න.බෝල් එකකට දමා ශීතකරණයේ තබන්න.කෑමට පෙර කොටු කපාගත් අඹ කැබලි වලින් පුඩිම සරසා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!