අඹ බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ඉදුණු අඹ ගෙඩි දෙකක යුෂ
  • කිරිපිටි තේ හැඳි 03 ක්
  • ලුණු හා දෙහි ඉස්ම ස්වල්පයක්
  • රස අනුව සීනි

 

සාදන ක්‍රමය –

  • අඹ කුඩා කැබලි වලට කපා වතුර කෝප්ප 03 ක් 04 ක් දමා බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න.එයටම කිරිපිටි, ලුණු, දෙහි හා සීනි එකතු කර වරක් බ්ලෙන්ඩර් කරගෙන ශීතකරණයේ තබා බීමට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!