අල, කජු හා ග්‍රීන් පීස් කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අල ග්‍රෑම් 300 ක්
 • අමු කජු ග්‍රෑම් 300 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 05 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • ග්‍රීන් පීස් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 03 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • මිටිකිරි කෝප්ප 02 ක්
 • දියකිරි කෝප්ප 04 ක්
 • කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක්
 • කුරුඳුපොතු කැබැල්ලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කහ
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • අල පොඩි කෑලි කපා ගන්න.අමු කජු හා තම්බාගත් ග්‍රීන් පීස් එයට දමා තුනපහ හා අනෙකුත් සියල්ල දමා (කොත්තමල්ලි කොළ හැර) දියකිරෙන් තම්බා ගන්න.ඉස්ම සිඳුණු පසු මිටිකිරි හා කොත්තමල්ලි කොළ දමා පදමට උයාගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!