අල බැදුම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • අල ග්‍රෑම් 500 ක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 500 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 15 ක්
 • උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 100 ක්
 • දෙහි ගෙඩි 02 ක්
 • මාගරින් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳුපොතු
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • අල තම්බා පොතු හැර ගන්න.බඳුනකට මාගරින් දමා රත්වන විට ලියාගත් ලූණු, අමු මිරිස්, රම්පෙ, කරපිංචා හා කුරුඳු පොතු දමා බැදීගෙන එන විට උම්බලකඩ ද දමා ඉන්පසු කෑලි මිරිස් ද දමා බැද ගන්න.රස අනුව ලුණ මිශ්‍ර කර තම්බා කපාගත් අල ද එක්කර ලිපෙන් බා ගත් පසු දෙහි යුෂ එක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!