අල රොටී

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • තම්බා පොඩිකරගත් අල ග්‍රෑම් 250 ක්
  • බටර් ග්‍රෑම් 40 ක්
  • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 300 ක්
  • සිහින්ව කපා ගත් රතුලූණු හා අමු මිරිස් ටිකක්
  • කෑලි මිරිස් තේ හැන්ඳක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 02 ක්
  • සිහින්ව කපාගත් මුකුණුවැන්න මිටක්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • බටර් හැර ඉතිරි ද්‍රව්‍ය සියල්ලම භාජනයකට දමා කවලම් කර ගන්න.ඉන්පසු බටර් ඊට එක්කර වතුර නොයොදා අතින් පොඩි කරමින් හොඳින් අනා ගන්න.මිශ්‍රණය බෝල වලට වෙන් කර තුනී කරමින් රොටී සාදා රත් කරගත් තැටියක මද ගින්නේ දෙපැත්ත දමා පුළුස්සා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!