අල සමඟ පාස්ලි මිශ්‍ර සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • අල ග්‍රෑම් 250 ක්
  • පාස්ලි අහුරක්
  • බිත්තර කහමද 02 ක්
  • බටර් මේස හැන්ඳක්
  • කිරි කෝප්පයක්
  • ස්ටොක් පයින්ට් 03 ක්
  • ලුණු
  • ගම්මිරිස්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • අල පොතු හැර ග්‍රේට් කර ගන්න. එයට ලුණු ස්වල්පයක් කවලම් කර තබන්න.ස්ටොක් ලිප තබා උතුරන විට ග්‍රේට් කරගත් අල දමා විනාඩි 30 කට පමණ පසු ලිපෙන් බා තරමක් නිවුනු පසු ස්ටොක් ටිකක් සමඟ අල මිශ්‍ර කර පෙරා ගන්න.කි, බිත්තර කහ මද එකට දමා ගෑරුප්පුවෙන් බීට් කර එයටම බටර් දමන්න.දැන් පෙරා ගත් ස්ටොක් ටික නැවත ලිප තබා උතුරන විට කිරි, බටර් හා කහ මද මිශ්‍රණය දමා දිගටම හැඳිගා ලුණු හා ගම්මිරිස් දමන්න.ලිපෙන් බා ගනෙ පාස්ලි උඩින් දමන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!