අළු කෙසෙල් චිප්ස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • අළු කෙසෙල් ගෙඩි 04 ක්
  • කහ
  • මිරිස් කුඩු
  • ලුණු
  • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • පොතු ඉවත් කළ අළු කෙසෙල් රවුමට සිහින් පෙති කපා වතුර බඳුනක බහා මොහොතක් තබා ගන්න.පසුව වතුර බේරා හැර කහ තවරා රන්වන් පැහැය වන තුරු බැද ගන්න.බැදගත් අළු කෙසෙල් වලට මිරිස් හා ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉස උණුවෙන්ම ආහාරයට ගන්න.

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!