අළු කෙසෙල් ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • අළු කෙසෙල් ග්‍රෑම් 250 ක්
  • මාළු මිරිස් කරල් 03 ක්
  • බී ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • කෑලි මිරිස් මේස හැන්ඳක්
  • සීනි තේ හැන්ඳක්
  • තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 03 ක්
  • සිහින්ව ලියාගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණූ තේ හැන්ඳක්
  • ලුණු
  • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • අළු කෙසෙල් පෙති කපා ලුණු හා දෙහි ටිකක් කවලම් කර රන්වන් පාට වන තෙක් බැදගන්න.තෙල් ටිකක් ලිප තබා ඉඟුරු හා සුදු ලූණූ දමා රන්වන් පාට වන විට බී ලූණු හා රවුම් කපාගත් මාළු මිරිස් එයට දමා ඉහත මිශ්‍රණයද දමා සීනි, සෝස් හා ලුණු දමා රත්කර බැදගත් අළු කෙසෙල් එක් කරන්න.කවලම් කර ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!