අළු කෙසෙල් සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • මාළු කෙසෙල් හෝ අළු කෙසෙල් ගෙඩි කීපයක්
  • රතු ලූණු දෙමිටක්
  • අමු මිරිස් කරල් දෙක තුනක්
  • ලුණු, ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්
  • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
  • දෙහි යුෂ ටිකක්,

සාදන ක්‍රමය –

  • කෙසෙල් ගෙඩි පොතු හැර හොඳට සෝදා සිහින් පෙති කපා කහ කුඩු ටිකක් අතඟා ගැඹුරු තෙලේ බැද තෙල් බේරෙන්නට තබන්න.රතු ලූණු, අමුමිරිස් ඉතා සිහින්ව ලියා එයට ලුණු, දෙහි හා ගම්මිරිස් දමා පොඩි නොවන ආකාරයට අනා ගන්න.එයට බැදගත් කෙසෙල් පෙතිද දමා සීරුවට කවලම් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!