ඇඹරැල්ලා දළු සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ඇඹරැල්ලා දළු ටිකක්
  • සිහින්ව ලියූ අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
  • ලියාගත් රතු ලූණූ ගෙඩි 10 ක්
  • පොල් ස්වල්පයක්
  • උම්බලකඩ කුඩු
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • ඇඹරැල්ලා දළු සෝදා සිහින්ව ලියා ගන්න.ලියාගත් අමු මිරිස් හා රතු ලූණූ එයට එක්කර උම්බලකඩ කුඩු, ලුණු හා පොල් ද එකතු කර කවලම් කර ගන්න.

Tue, 3 Mar 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!