ඇඹරැල්ලා දෝසි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පොතු හැර කුඩා කැබලි කපා ගත් ඇඹරැල්ලා ග්‍රෑම් 250 ක්
  • අඹරා ගත් ඉඟුරු කැබැල්ලක්
  • සීනි 250 ක්
  • ආප්ප සෝඩා තේ හැදි කාලක්
  • වතුර කෝප්පයක්
  • එනසාල් ඇට දෙකක්
  • කරාබුනැටි දෙක තුනක්
  • පදමට ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

  • කැබලි කපාගත් ඇඹරැල්ලා වතුර භාජනයකට දමා පැයක් පමණ තබා ගන්න.ඉන්පසු භාජනයක් ලිප තබා සීනි හා ලුණු දමා රත් වන විට (සීනි දුඹුරු පාට වන විට) වතුර කෝප්පය දමා කවලම් කරන්න.එය උතුරන විට ඇඹරැල්ලා, ඉඟුරු, එනසාල්,කරාබුනැටි හා ආප්ප සෝඩා දමා හොඳින් කවලම් කර මද ගින්නේ පිස ගෙන පසුව බන්දේසියක තුනී කර කැබලි කපා ගන්න.

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!