ඇඹරැල්ලා බැදුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සුද්ද කරගත් ඇඹරැල්ලා ගෙඩි 05 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 05 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • සෝස් තේ හැන්ඳක්
 • සීනි තේ හැඳි භාගයක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • පොල්තෙල්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ඇඹරැල්ලා කුඩා කැබලි කපා ඇට හොඳින් කුඩු වන්නට තලා ගන්න.තෙල් ටිකක් ලිප තබා රත්වන විට සිහින්ව ලියූ රතු ලූණු, අමු මිරිස්, රම්පෙ, කරපිංචා, අවශ්‍ය පමණ ලුණු ද එයට එක් කරන්න.කෑලි මිරිස් හා මිරිස් කුඩු සමඟ මිශ්‍ර කරගත් ඇඹරැල්ලා කැබලිද එයටම එක් කර තබන්න.හොඳින් තෙම්පරාදු වූ පසු සීනි හා සෝස් දමා ලිපෙන් බා ගන්න.

Tue, 28 Jul 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!