ඉට්ලි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • උලුඳු ඇට ග්‍රෑම් 250 ක්
  • සහල් කිලෝ භාගයක්
  • බේකින් පවුඩර් ග්‍රෑම් 10 ක්
  • ලුණු ස්වල්පයක්
  • වතුර ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • උලුඳු ඇට හා සහල් වෙන වෙනම පැය 12 ක් පොඟවා ගන්න.උලුඳු පියලි ඉවත් කරගන්න.ජලය ස්වල්පයක් එක්කර උලුඳු ඇට හා සහල් වෙන වෙනම ඉතා සිහින්ව අඹරා ගන්න.පසුව ඉහත මිශ්‍රණ දෙක සමඟ බේකිං පවුඩර් හා ලුණු මිශ්‍ර කර පැය 06 ක් 07 ක් පසෙක් තබා ඉට්ලි තැටියට මිශ්‍රණය එක්කර තම්බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!