ඉඳිආප්ප බුරියානි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉඳිආප්ප 50 ක්
 • බිත්තර 03 ක්
 • කැරට් ග්‍රෑම් 200 ක්
 • ගෝවා ග්‍රෑම් 200 ක් රටලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අමුමිරිස් කරල් 03 ක්
 • ඉඟුරු තේ හැන්ඳක්
 • සුදුලූණු තේ හැන්ඳක්
 • කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 500 ක් (කුඩාවට කපා ගන්න.)
 • කජු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • සුල්තානා ග්‍රෑම් 50 ක්
 • තෙල්
 • ස්ටොක් කෝප්ප එකහමාරක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 02 ක්
 • සෝයා සෝස් මේස හැන්ඳක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ඉඳිආප්ප කුඩා කැබලි වලට කඩා ගන්න. තෙල් රත් කර එයට ඉඟුරු හා සුදුලූණූ දමා බැදෙන්නට හරින්න.දැන් එයටම ලූණු හා අමුමිරිස්ද දාන්න.සෝයා සෝස් හා තක්කාලි සෝස් ද එක් කරන්න.ලුණු හා ගම්මිරිස් දමා කුඩාවට කැපූ තක්කාලි ගෙඩියද දමන්න.බිත්තරය කඩා මදක් ගසා මෙයට එක් කරන්න.තම්බාගත් කැරට් කැබලි කපා දමන්න.ගෝවා කුඩාවට කපා එක් කරන්න.ඉන් පසු තම්බා කුඩාවට කැපූ මස්ද එකතු කරන්න.ස්ටොක් දමා අවසානයට ඉඳිආප්ප එකතු කර කවලම් කර ගන්න.මේසයට යැවීමට පෙර බැදගත් සුල්තානා හා කජු එක්කර සකසා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!