ඉඹුල් කිරිබත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 250 ක්
  • පොල් බෑයක කිරි
  • පදමට ලුණු,

පැණි පොල් සඳහා –

  • ගාගත් පොල් බෑයක්
  • සීනි ග්‍රෑම් 250 ක් හෝ පොල් පැණි කෝප්පයක්
  • තලාගත් කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්
  • කරදමුංගු ඇට දෙකක්

සාදන ක්‍රමය –

  • සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට පිසින බතකට වඩා තරමක් වැඩි වතුර ප්‍රමාණයක් දමා බත පිස ගන්න.වතුර සිදුණු පසු පොල් කිරි හා ලුණු මිශ්‍ර කර කිරිබත සාදා ගන්න.පැණි පොල් සඳහා සීනි භාවිතා කරන්නේ නම් බදුණකට සීනි දමා මදක් රත් කර ගන්න.කර වේගෙන එන විට වතුර එකතු කර පැණි පදමට ගෙන හැදි ගාම්න් කුරුඳු, කරදමුංගු හා පොල් එක්කර එය මැලවෙන තුරු ලිප තබා බාගන්න.රස්නය තිබියදීම කෝප්පයකින් භාගයකට කිරිබත් දමා ඒ මත පැණි පොල් තට්ටුවක් දමා නැවත කිරිබත් දමා කෝප්පය පුරවා හැන්දකින් මදක් තද කර කෝප්පය මුනින් අතට හරවන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!