ඉස්සන් අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 500 ක්
 • රතුලූණු 100 යි
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 100 යි
 • සුදු ලූණු බික් 03 යි
 • වියළි මිරිස් කරල් 10 යි
 • අමු ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • සියඹලා ඉස්ම ස්වල්පයක්
 • විනාකිරි කෝප්ප එකහමාරක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • සීනි තේ හැදි 03 ක්
 • පොල්තෙල් අවශ්‍ය පමණ

සාදන ක්‍රමය –

 • ඉස්සන් සෝදා දිය බේරුණු පසු කහ කුඩු සහ ලුණු අතගා ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න.අමුමිරිස් මැදින් පලා කරල් පිටින් බැද ගන්න.රතු ලූණු බැදගන්න.සුදුලූණු, වියළි මිරිස්, ඉඟුරු, විනාකිරි වලින් අඹරා ගන්න.ඉතුරු විනාකිරි වලින් සියඹලා දිය කර ගන්න.බඳුනක් ලිප තබා තෙල් ස්වල්පයක් දමා අඹරා ගත් තුනපහ මිශ්‍රණය දමා බැදෙන්නට හැර විනාකිරි හා සියඹලා මිශ්‍රණයද දමන්න.ඉන්පසු කලින් බැදගත් ඉස්සන්, අමුමිරිස් හා රතු ලූණුද එක්කර සීනි දමා කවලම් කර විනාඩි හතරක් පහක් පමණ තබා ලිපෙන් ඉවතට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!