ඉස්සන් කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සන් රාත්තලක්
 • මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • බී ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • පාන්පිටි මේස හැන්ඳක්
 • මාගරින් ග්‍රෑම් 25 ක්
 • තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 02 ක්
 • වතුර කෝප්ප 02 ක්
 • විනාකිරි කෝප්ප භාගයක්
 • කහ, ලුණු ස්වල්පයක්
 • කරපිංචා
 • රම්පෙ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ඉස්සන් පොතු හැර සෝදා මාළු මිරිස්, ලුණු හා කහ දමා තම්බා ගන්න.(මාළු මිරිස් වල ඇට ඉවත් කර දමන්න) ලූණු පෙති කපා ගන්න.වෙනම බඳුනකට මාගරින් දමා ලූණු පෙති රන්වන් පැහැ වන තුරු බැද ඊටම රම්පෙ, කරපිංචා එක් කරන්න.පිටි විනාකිරෙන් දියකර තැම්බූ ඉස්සන් හා සෝස් මිශ්‍ර කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!