ඉස්සන් ඩෙවල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ලොකු ඉස්සෝ ග්‍රෑම් 250 ක්
 • පොඩි බී ලූණු ගෙඩියක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 25 ක්
 • තලා ගත් ඉඟුරු තේහැඳි කාලක්
 • තලාගත් සුදු ලූණු තේ හැඳි භාගයක්
 • ලීක්ස් ග්‍රෑම් 20 ක්
 • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
 • කරපිංචා ඉත්තක්
 • කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්
 • තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 02 ක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • තෙල් මේස හැඳි 02 ක්
 • දෙහි ස්වල්පයක්
 • රස අනුව ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • ඉස්සන්ගේ ඔලුව හා පොතු අයින් කර වලිගය තිබෙන්නට හැර හොඳින් සෝදා ගන්න.මාළු මිරිස් හරහට පෙති කපා ගන්න.ලීක්ස් ද ඒ ආකාරයටම කපා ගන්න.අමු මිරිස් හතරට පලා ගන්න.ලොකු ලූණු රවුමට කපා ගන්න.රතු ලූණු සුද්ද කර ගෙඩි පිටින් සෝදා ගන්න.ඊළඟට ඉස්සන්ට කහ, ලුණු, දෙහි, ස්වල්පය බැගින් මිශ්‍ර කර අතඟා පසෙකින් තබන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා එයට තලා ගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණු, සිහින්ව කපා ගත් කරපිංචා හා කුරුඳු පොතු දමා බැදෙන්නට හරින්න.ඉන්පසු රතු ලූණු ගෙඩි ටික හා ඉස්සන් ද එකතු කරන්න.අවසානයේ තක්කාලි කැබලි සහ දෙහි යුෂ ටිකක් තක්කාලි සෝස් සමඟ එකතු කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!