ඉස්සන් තෙල් දැමීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සන් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • දෙකට පැලූ අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • සිහින්ව ලියූ අමු ඉඟරු තේ හැඳි කාලක්
 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳු පොතු ස්වල්පයක්
 • තෙල් මේස හැන්ඳක්
 • සිහින්ව දිග අතට කැපූ තක්කාලි ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැන්ඳක්
 • තෙලෙන් බැදගත් කරපිංචා මිටක්
 • ලුණු හා දෙහි ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ඉස්සන් ඔළුව ඉවත් කර සෝදා දිය බේරා ගන්න.භාජනයක් ලිප තබා තෙල් රත්වන්නට හැර රම්පෙ, කරපිංචා, අමු මිරිස්, කුරුඳු පොතු දමා රන්වන් පැහැයට බැදෙන්නට හැර කෑලි මිරිස්, සුදු ලූණු, අමු ඉඟුරු හා ලුණු මිශ්‍ර කර විනාඩියක් පමණ මද ගින්නේ තබන්න.ඊළඟට ඉස්සන් දමා හොඳින් මිශ්‍ර කර තක්කාලි, අමු මිරිස් දමා මද ගින්නේ පිස ගන්න.බැදගත් කරපිංචා කොළ එකතු කර ලිපෙන් ඉවතට ගෙන දෙහි යුෂ දමා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!