ඉස්සන් මිශ්‍ර බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සම්බා කිලෝ 1 ක්
 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 400 ක්
 • කජු මද 50 ක්
 • සුල්තානා 50 ක්
 • තැම්බූ ග්‍රීන්පීස් ඇට 100 ක්
 • සුදුලූණු ගෙඩියක්
 • පොල්කිරි කෝප්පයක්
 • මාගරින් හෝ එළවළු තෙල්
 • කහ
 • දිය ලුණු
 • කරාබුනැටි
 • කරදමුංගු
 • එනසාල්
 • ඉඟුරු
 • රම්පෙ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ඉස්සන්ගේ ඔළුව හා පොතු හැර දෙහි යුෂ ටිකක් දමා සෝදා ලුණු ටිකක් දමා මිනිත්තු 10 ක් පමණ තම්බා ගන්න.හාල් සෝදා එයට කිරි, ඉස්සන් තැම්බූ වතුර, ලුණු, එනසාල්, කරාබුනැටි, කුරුඳුපොතු හා කහ දමා බත පිසගන්න.භාජනයකට මාගරින් දමා තලාගත් සුදුලූණු දමා බැදෙන්නට හැර ඉඟුරු, රම්පෙ, ඉස්සන් දමා බැද සුල්තානා, කජු, ග්‍රීන්පීස් මිශ්‍ර කර එම මිශ්‍රණය බත් වලට මිශ්‍ර කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!