ඉස්සන් මිශ්‍ර සුදුලූණූ ව්‍යංජනය

සුදුලූණු ව්‍යංජනය ඖෂධීය ගුණයෙන් යුතු ආහාරයක් වන නමුත් එහි සමහරු ප්‍රිය නොකරන සැර සුවඳක් ඇති නිසා එයට ඉස්සන් මිශ්‍ර කොට පිලියෙළ කිරීමෙන් ප්‍රිය උපදවන ආකාරයෙන් සකසා ගත හැක.

අවශ්‍ය දුව්‍ය –

 • සුදුලූණු ග්‍රෑම් 100 යි
 • බී ලූණු ගෙඩි 1 යි
 • ඉස්සෝ ග්‍රෑම් 50 යි
 • අමුමිරිස් කරල් 03 යි
 • උළුහාල් තේ හැඳි කාලයි
 • අමු තුනපහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි
 • කහකුඩු ස්වල්පයක්
 • මිටි කිරි කෝප් කාලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • තෙල් ස්වල්පයක්
 • ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • සුදුලූණු වල පොතු හැර සෝදා දෙකට පලා ගන්න.ඉස්සන්ගේ හිස හා වලිගය ඉවත් කර සෝදා පිරිසිදු කර වතුර බේරෙන්නට තබන්න.තෙල් ස්වල්පයක් භාජයකට දමා ලිප තබා රත් වන විටදී එයට සුදුලූණු හා ඉස්සන් දමා බැදෙන්නට හරින්න.එය බැදීගෙන එන විටදී ලූණු, අමුමිරිස්, උළුහාල්, රම්පෙ, කරපිංචා දමා බඳින්න.ඒවාද බැඳීගෙන එන විටදී තුනපහ කුඩු වර්ග සියල්ලම හා මිටිකිරි එකතු කර ලුණු අවශ්‍ය පමණ යොදා උතුරන විටදී ලිපෙන් බාගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!