ඉස්සන් සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුඩා ඉස්සන් 30 ක්
 • වියළි මිරිස් කුඩු ටිකක්
 • මාගරින් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • විනාකිරි කෝප්ප කාලක්
 • වම්බටු ගෙඩි 04 ක්
 • අබ මේස හැන්ඳක්
 • සීනි තේ හැඳි එකහමාරක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප භාගයක්
 • සලාද කොළ ටිකක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

 • ඉස්සන් සෝදා ලුණු තවරා බටර් වලින් බැද ගන්න.වම්බටු සෝදා කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න.අබ, විනාකිරි, ලුණු, මිරිස් යනාදිය පොල්කිරි සමඟ කවලම් කර ලිප තබා එය උකුවන විට ඉස්සන් හා සීනි ස්වල්පයක් දමා කවලම් කර ගන්න.දීසියකට සලාද කොළ අතුරා ඉස්සන් මිශ්‍රණය දමා උණුවෙන් ආහාරයට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!