ඉස්සන් හා වම්බටු ව්‍යාංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සන් ග්‍රෑම් 200 ක්
 • වම්බටු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • ලොකු ලූණූ ගෙඩියක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • කජු ග්‍රෑම් 30 ක්
 • කෝන්පිටි තේ හැඳ භාගයක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • ඉඟුරු කැබැල්ලක්
 • එළවළු තෙල්
 • පොල්කිරි අඬු කෝප්ප භාගයක්
 • ගම්මිරිස්
 • මිරිස් කුඩු
 • විනාකිරි
 • ලුණු
 • සීනි
 • සෝයා සෝස් මේස හැන්ඳක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ලූණු ලොකු කැබලි වලට කපන්න.මාළු මිරිස් ඇට ඉවත් කර දිගට කපා ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා සුදු ලූණු සිහින්ව කපා බැද ගන්න.ඉඟුරුද ලියා බැඳගන්න.දැන් සුද්ද කරගත් ඉස්සන්, ලූණු හා මාළු මිරිස් ඊටම දමා ස්වල්ප වේලාවක් ලිපේ තිබෙන්නට හරින්න.විනාකිරි, ගම්මිරිස්, මිරිස් කුඩු, සීනි, කුරුඳු, කෝන් පිටි හා වතුර ස්වල්පයක් ද දමා එකට මිශ්‍ර කර ලිප තිබෙන ඉස්සන් මිශ්‍රණයට දමා උකු කර ගන්න.බැදගත් වම්බටු කැබලි එයටම එක්කර කජු, පොල්කිරි හා ලුණු මිශ්‍ර කර ඉස්ම හිඳෙන තුරු පිස ගන්න.

Mon, 2 Mar 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!