ඉස්සො මසාලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 500 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 150 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 75 ක්
 • ඉඟුරු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • සුදු ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කරපිංචා කොළ ග්‍රෑම් 25 ක්
 • කැබලි කරගත් ගම්මිරිස් ග්‍රෑම් 35 ක්
 • කොත්තමල්ලි කොළ ග්‍රෑම් 50 ක්
 • මිරිස් කුඩු ග්‍රෑම් 35 ක්
 • කහ කුඩු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • කැබලි කරගත් උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 100 ක්
 • තලාගත් කුරුඳු පොතු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • පොල් තෙල් මේස හැඳි 04 ක්
 • දෙහි යුෂ හා ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ඔළුව හා පොතු ඉවත් කල ඉස්සන් වලිගය තිබියදී පිලී යන ලෙස සෝදා ගන්න.ලූණු, සුදු ලූණු, ඉඟුරු, අමු මිරිස්, කරපිංචා හා කොත්තමල්ලි කොළ සිහින්ව කපා ගන්න. ඉස්සන්ට ගම්මිරිස් කුඩු, කුරුඳු, මිරිස්, කහ හා ලුණු එකතු කර පසෙකින් තබන්න.තෙල් රත්කර ඉස්සන් ටික යන්තමට බැදෙන්නට හරින්න.එයට කපා ගත් ලූණු ආදිය එකතු කර උම්බලකඩ ද එක් කරන්න.බිමට බා ගත් පසු දෙහි යුෂ එකතු කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!