ඉස්සො ස්වීට් ඇන්ඩ් සවර්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ඉස්සො ග්‍රෑම් 200 ක්
 • ලොකු බී ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • තක්කාලි ගෙඩි 02 ක්
 • අන්නාසි ගෙඩි භාගයක්
 • ඉඟුරු ස්වල්පයක්
 • එළවළු තෙල්
 • විනාකිරි
 • කහ කුඩු
 • කරපිංචා
 • ලුණු
 • මිරිස් කුඩු
 • කෝන් පිටි
 • පාස්ලි
 • සීනි
 • වතුර

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ඉස්සන් සුද්ද කර ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු හා කෝන් පිටි අතඟා ගැඹුරු තෙලේ බදින්න.ලූණු, මාළු මිරිස්, අන්නාසි හා තක්කාලි කොටු ලෙස කපා ගන්න.ඉඟුරු කොටා ඉස්ම ගෙන සීනි හා ලුණු එකතු කරන්න. තෙල් රත්කර එයට ලූණූ, මාළු මිරිස්, කරපිංචා දමා බාගෙට බැදෙන විට කහ කුඩු ,මිරිස් කුඩු එක්කර විනාඩි 03 ක් පමණ බැදෙන්නට හරින්න.දැන් ලූණු මිශ්‍රණයට ඉඟුරු ඉස්ම, සීනි, වතුර එක්කර හොඳින් නටන විට අන්නාසි හා තක්කාලි එක් කර ගන්න.බාගෙට තැම්බෙන විට කෝන් පිටි ස්වල්පයක් වතුර ටිකකින් දියකර කරියට එක් කරන්න.දැන් ලිප නිවා කරිය ගොරෝසු වූ පසු ඉස්සො එක්කර කවලම් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!