උම්බලකඩ කූනිස්සන් බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බී ලූණ්‍ර ග්‍රෑම් 100 ක්
 • උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 50 ක්
 • කූනිස්සන් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • කෑලි මිරිස් ග්‍රෑම් 75 ක්
 • ඉඟුරු
 • සුදුලූණු
 • සීනි ටිකක්
 • දෙහි
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ලූණු සිහින්ව ලියා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.කූනිස්සන් ද පිරිසිදු කර බැදගන්න.බඳුනක් ලිප තබා තෙල් රත්වූ පසු එයට ඉඟුරු, සුදු ලූණු, රම්පෙ, කරපිංචා දමා බැදෙන්නට හැර එයටම උම්බලකඩ හා කෑලි මිරිස් දමන්න.ඊටම ලූණු හා කූනිස්සන් ද එක්කර රස අනුව ලුණු හා සීනි ස්වල්පයක් කවලම් කර ලිපෙන් බා දෙහි යුෂ ටිකක් එක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!