උම්බලකඩ_සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • උම්බලකඩ මේස හැඳි 05 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 02 ක්
 • සියඹලා යුෂ මේස හැඳි එක හමාරක්
 • කුරුඳු කැබැල්ලක්
 • කරදමුංගු හා කරාබුනැටි ඇට 05 ක්
 • කරපිංචා
 • රම්පෙ
 • තෙල් අඬු කෝප්පයක්
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • රතු ලූණු සිහින්ව ලියන්න.අමු මිරිස් කුඩාවට කපන්න.බඳුනකට තෙල් දමා රත් කර රම්පෙ, කරපිංචා, කුරුඳු පොතු, කරාබුනැටි දමා බැදෙන්නට හැර ලියාගත් රතුලූණු එයට එකතු කරන්න.රන්වන් පැහැයට බැදුණු පසු තෙල් ටික පෙරා එයට මිරිස් කෑලි, උම්බලකඩ, ලුණු දමා විනාඩි එක හමාරක් පමණ බැදෙන්නට හැර සියඹලා ඉස්ම දමා මැලවෙන තෙක් ලිප තබන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!