උම්බලකඩ සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සිහින්ව කෑලි කපාගත් උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 100 ක්
  • රතු ලූණූ ගෙඩි පහක් හයක්
  • සිහින්ව ගා ගත් පොල් කෝප්ප 02 ක්
  • සුදු ලූණු බික් 02ක් 03ක්
  • කෑලි මිරිස්
  • සියඹලා යුෂ

සාදන ක්‍රමය –

  • තෙල් ටිකක් ලිප තබා සිහින්ව ලියා ගත් සුදු ලූණු හා රතු ලූණු බැදෙන්නට හැර බැදීගෙන එන විට පොල් දමන්න.පොල් ටික බාගෙන මැලවෙන විට උම්බලකඩ හා සියඹලා යුෂ දමා මිශ්‍රණය වියළි වන තුරු පිස ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!