එළවළු රොටී

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
  • ලීක්ස් ග්‍රෑම් 50 ක්
  • කැරට් ග්‍රෑම් 75 ක්
  • ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • බටර් ග්‍රෑම් 50 ක්
  • බිත්තරයක්
  • ලුණු
  • මඳ උණුසුම් වතුර

 

සාදන ක්‍රමය –

  • බඳුනකට පිටි, බටර්, බිත්තර, ලුණු අවශ්‍ය පමණට දමා හොඳින් අනා ගන්න.බටර් ස්වල්පයක් ලිප තබා එයට කුඩාවට කොටු කපාගත් කැරට්, ලූණු, ලීක්ස් දමා විනාඩි 04 පමණ පිස ගන්න.සාදාගත් මිශ්‍රණයට සියළු දේ එකතු කර හොඳින් අනා රොටී පුළුස්සා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!