කංකුං මැල්ලුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සිහින්ව ලියාගත් කංකුං මිටියක්
  • සිහින් කැපූ සුදුලූණු බික් 03ක් 04ක්
  • බී ලූණු ගෙඩියක්
  • පොල් කෝප්ප භාගයක්
  • දෙහි ගෙඩියක ඇඹුල්
  • තලාගත් අමු මිරිස් කරල් 05ක්
  • අබ ඇට ස්වල්පයක්
  • තෙල් මේස හැන්දක්
  • පමණට ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කංකුං වල වතුර බේරා සිහින්ව ලියා ගන්න.භාජනයක් ලිප තබා තෙල් රත් වන්නට හැර අබ ඇට තලාගත් අමුමිරිස්, කපාගත් බී ලූණු, සුදු ලූණු, හොඳින් බැදෙන්නට හරින්න.ඉන්පසු ලුණුද පොල්ද දමා කවලම් කර ලිපෙන් ඉවතට ගත් විටම ලියාගත් කංකුං කවලම් කර නිවුනාට පසුව දෙහි මිශ්‍ර කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!