කංකුං සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කංකුං නටුව පිටින් කොළ සමඟ ග්‍රෑම් 300 ක්
  • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • සිහින්ව කැපූ අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
  • උම්බලකඩ කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
  • ගම්මිරිස්
  • දෙහි
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • වතුර ටිකක් ලිප තබා උතුරන විට කංකුං එයට දමා එවලේම වතුර පෙරා ගන්න.දැන් රතුලූණු සෝදා දෙකට පලා හීනියට ලියා ගන්න.සියල්ල ලුණු වලට දමා හොඳින් ලූණු සම්බෝලය සාදා සකස් කරගත් කංකුං ටික දමා කවලම් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!