කජු සමඟ මාළු කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුඩා කැබලි වලට කැපූ මාළු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බිත්තර සුදු මදයක්
 • සීනි තේ හැඳි භාගයක්
 • බටර් හෝ තෙල් ස්වල්පයක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • වතුර කෝප්ප භාගයක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • සෝයා සෝස් මේස හැඳි භාගයක්
 • රෝස්ට් කරගත් කජු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • කෝන් ෆලවර් තේ හැඳි භාගයක්
 • හතරැස් හැඩයට කැපූ මාළු මිරිස් කරලක්
 • හතරැස් හැඩයට කැපූ කැරට් ගෙඩියක්
 • අඹරා ගත් අමු ඉඟුරු, සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
 • පමණට ලුණු
 • විනාකිරි

 

සාදන ක්‍රමය –

 • මාළු කපා සෝදා බඳුනකට දමන්න.වෙනත් බඳුනකට විනාකිරි, කෝන් ෆලවර්, සීනී, ගම්මිරිස් කුඩු, සෝයා සෝස්, බිත්තර සුදු මද දමා මිශ්‍ර කර එම මිශ්‍රණයෙන් භාගයක් මාළු වලට දමා කවලම් කර විනාඩි 10 ක් තබන්න.වෙනත් බඳුනකට තෙල් හෝ බටර් දමා රත් වූ පසු එයට අඹරා ගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණු, මිරිස් කුඩු, මාළු මිරිස් හා කැරට් දමා බැදෙන්නට හැර පළමු මිශ්‍රණයේ ඉතිරි භාගය දමා රත් කර පහේ දමාගත් මාළු කැබලි ද දමා අවසානයට කජු ටික එකතු කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!