කඩල සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කඩල ග්‍රෑම් 250 ක්
  • ආප්ප සෝඩා ස්වල්පයක්
  • කැබලි කරගත් පොල් ග්‍රෑම් 25 ක්
  • ලුණු
  • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කඩල වලට ආප්ප සෝඩා දමා පැය 02 ක් තිබෙන්නට හැර ඉන්පසු තම්බා ගන්න.වතුර බේරා ලුණු මිශ්‍ර කර ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා කඩල ටික තෙම්පරාදු කර කැබලි කරගත් පොල් සමඟ ආහාරයට ගන්න.

Fri, 21 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!