කරපිංචා දළු සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කරපිංචා දළු ටිකක්
  • රතු ලූණු ගෙඩි 07 ක් 08 ක්
  • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
  • උම්බලකඩ තේ හැඳි 02 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • ගම්මිරිස්
  • දෙහි
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • ගම්මිරිස් ඇට, සුදු ලූණු, උම්බලකඩ, ලූණු හා ලුණු අඹරා එයටම කරපිංචා දළු ද එක්කර නැවත අඹරා දෙහි යුෂ ස්වල්පයක් එක් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!