කරපිංචා සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සිහින්ව ලියාගත් කරපිංචා ග්‍රෑම් 100 ක්
  • සිහින්ව ලියූ රතුලූණු ගෙඩි 04 ක්
  • ලියාගත් අමු මිරිස් කරල් 02ක්
  • ලියාගත් සුසු ලූණු බිකක්
  • දෙහි යුෂ .ලුණු හා ගම්මිරිස් කුඩු

සාදන ක්‍රමය –

  • දෙහි යුෂ හැර ඉතිරි සියල්ල එකට දමා කොටා ගන්න.කොටාගත් මිශ්‍රණයට දෙහි හා ලුණු මිශ්‍ර කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!