කරල් පිටින්ම වම්බටු පිසිමු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • වම්බටු ග්‍රෑම් 250 යි (කරල වෙන්නොවන පරිදි කපා ගන්න)
 • කපාගන් රතුලූණු මේස හැඳි 01 යි
 • තුනපහ තේ හැඳි1 යි
 • අබ ඇට ස්වල්පයක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • රවුමට කැපූ තක්කාලි ගෙඩියක්
 • විනාකිරි මේස හැඳි 01 ක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප භාගයයි
 • එළවළු තෙල් මේස හැඳි 02 යි
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ

සාදන ක්‍රමය –

 • භාජනයක් ලිප තබා එයට තෙල් ස්වල්පයක් දමා රත්වන විට අබ ඇට දමා පුපුරවන්න.එයටම රතුලූණු අමුමිරිස් තක්කාලි පෙති එකතු කර බැදගන්න. ඉන්පසු පොල්කිරි, තුනපහ, කහ, විනාකිරි ආදිය දමන්න. අවසානයේ බටු එකතු කර මද ගින්නේ පිස ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!