කරවිල ගෙඩි පිටින් ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පොඩි කරවිල ගෙඩි කීපයක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • උම්බලකඩ කුඩු
 • සිහින්ව ලියාගත් අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
 • බී ලූණූ ගෙඩියක්
 • මිරිස් කුඩු
 • අමු තුනපහ කුඩු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කහ කුඩු
 • පොල්කිරි
 • ලුණු
 • තෙල්

 

 

සාදන ක්‍රමය –

 • බී ලූණූ, උම්බලකඩ, අමු මිරිස්, මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු හා ලුණු මිශ්‍ර කර එකට අනා එය තෙම්පරාදු කර ගන්න.කරවිල දෙකට වෙන් නොවන සේ පලා ඇට ඉවත් කර ගැඹුරු තෙලේ රන්වන් පැහැයට එන තුරු බැද ගන්න. බැදගත් කරවිල වලට ඉහත සාදාගත් මිශ්‍රණය පුරවා භාජනයකට අසුරන්න.උකුවට මිරිකාගත් පොල්කිරි එයට එක්කර මිරිස් කුඩු, කහ, රම්පෙ, කරපිංචා හා ලුණු දමා අවශ්‍ය නම් දෙහි බිංදු කීපයක්ද මිශ්‍ර කර හොද්ද උතුරවා ලිපෙන් බා ගෙන තුනපහ කුඩු එක්කරන්න.

Fri, 21 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!