කරවිල මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කරවිල කරල් 06ක්
  • ලියාගත් රතු ලූණු මේස හැන්දක්
  • අමු මිරිස් කරල් 03ක්
  • උම්බලකඩ ස්වල්පයක්
  • පොල් අවශ්‍ය පමණ
  • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
  • තුනපහ කුඩු ස්වල්පයක්
  • ලුණු ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

  • කරවිල සිහින්ව කපා ලුණු වතුර ටිකකට දමා පොඩි කර සෝදා මිරිකා ගන්න.භාජනයකට කරවිල ටික දමා රතු ලූණු, උම්බලකඩ හා අමු මිරිස් ද ඊට දමා අවශ්‍ය පමණ ලුණු හා වතුර දමා තම්බා ගන්න.ඉන්පසු පොල්, කහ කුඩු, තුනපහ කුඩු සමඟ අනා කරවිල උඩින් දමා බඳුන වසා මද ගින්නේ තැම්බෙන්නට හැර කූරු ගා ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!