කල් තබා ගත හැකි බෝංචි ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • බෝංචි ග්‍රෑම් 250 ක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි 05 ක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප 01 ක්
 • අමුමිරිස් කරල් දෙක තුනක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු
 • සීනි ස්වල්පයක්
 • අඹරාගත් අබ තේ හැන්දක්
 • කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්
 • බැදපු තුනපහ කුඩු තේහැදි කාලක් බැගින්
 • බැදීමට තෙල්

සාදන ක්‍රමය –

බෝංචි කැබලි වලට කඩා ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න.ලූණු, අමුමිරිස්, කරපිංචා වෙනම බැද ගන්න. භාජනයකට පොල්කිරි සමඟින් ඉතිරි ද්‍රව්‍ය සියල්ල දමා ලිප තබා රත් වන විට බැදගත් බෝංචි සහ අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය එකතු කර උතුරවා ගන්න.ඉස්ම සිදුණු පසු ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!