කහ බත් – 2

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සම්බා හාල් කිලෝ භාගයක්
 • පොඩි තක්කාලි ගෙඩි 02 ක්
 • උම්බලකඩ මේස හැන්ඳක්
 • සිහින්ව ලියාගත් ලූණු ගෙඩියක්
 • මාළු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • කුඩු කරගත් කරදමුංගු, කරාබුනැටි, කුරුඳුපොතු ස්වල්පය බැගින්
 • ගම්මිරිස් ඇට ටිකක්
 • සෝයා සෝස් මේස හැන්ඳක්
 • බටර් ග්‍රෑම් 15 ක්
 • කහ කුඩු
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු කුඩු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • භාජනයක් ලිප තබා බටර් ටික දමා රත්කර ලූණු, රම්පෙ, කරපිංචා හා ගම්මිරිස් දමා රන්වන් පාට වනතුරු බැදගන්න.ඉන්පසු එයට උම්බලකඩ, කපාගත් මාළු මිරිස්, තක්කාලි, කරදමුංගු කුඩු එකතු කර ගන්න.එය හොඳින් කවලම් කර තුනපහ කුඩු, සෝයා සෝස්, ලුණු කුඩු, කහ හා වතුර එක්කර සොදා ගත් සහල් එයට කවලම් කර ගන්න.අවශ්‍ය පමණ වතුර තබා බත පිස ගන්න.

Fri, 21 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!