කැරට් දෝසි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කැරට් ග්‍රෑම් 250 ක්
  • වියළි මිදි ග්‍රෑම් 25 ක්
  • සීනි ග්‍රෑම් 300 ක්
  • බටර් ටිකක්
  • සුවඳ කුඩු ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කැරට් සෝදා තම්බා පොඩි කර ගන්න.සීනි ලිප තබා උණු කර වියළි මිදි හා කැරට් එක්කර මද ගින්දරේ පිසින්න.උකු පදම ආ විට බටර් ගා ගත් තැටියක තුනී කර කෑලි කපා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!